„Pomagamy rodzicom w wychowaniu dzieci
i budowaniu świadomych więzi z nimi,
ponieważ wierzymy, że wartości wyniesione
z rodziny rozwijają charakter i osiągnięcia człowieka.”
GOEN

O nas:

O-nas

Twoja rodzina jest wyjątkowa. Dlatego nie znajdziesz tutaj jedynej „słusznej” odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, lecz poznasz wachlarz możliwych rozwiązań, które sprawdziły się u innych Rodziców. Dzięki temu możesz indywidualnie zdecydować, które z nich będą najlepsze dla Twojej rodziny.

„Szczęśliwe rodziny są do siebie podobne…”
Lew Tołstoj

Dlaczego Twoja nie miałaby do nich dołączyć?
Dlaczego nie teraz?

GOEN – Rozwój Dziecka i Rodzica to innowacyjny  PROJEKT edukacyjny, skierowany do Rodziców, zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet – do ludzi z ambicjami, którzy chcą się rozwijać, tak w środowisku rodzinnym, jak i zawodowym.

Stawiamy na Rozwój Dziecka i Rodzica, bo wierzymy, że:

„Żeby poruszyć świat, trzeba najpierw ruszyć się samemu.”
Mahatma Gandhi

GOEN w języku japońskim oznacza siłę, która przyciąga do siebie i łączy ludzi tworząc więź między nimi.

GOEN to również radość z tego, że się spotkaliśmy i wspólnie nauczyliśmy czegoś nowego.

Czym się zajmujemy?

Goen

Aktualnie GOEN realizuje program szkoleń „Rozwój Rodzica i Dziecka”, w którym pomaga Rodzicom w zdobyciu wiedzy i rozwijaniu umiejętności jak wychować dzieci: odpowiedzialne, komunikatywne, samodzielne, kreatywne, mające poczucie własnej wartości, panujące nad swoimi emocjami, odważnie wchodzące w dorosłość.

Projekt jest kierowany do rodziców:

 • adopcyjnych (wychowuję dziecko adoptowane)
 • patchwarkowych (wychowuję dziecko partnera, biologiczne dziecko i partnera)
 • tradycyjnych (wychowuję dziecko biologiczne)
 • samotnie wychowujących dzieci (samotnie wychowuję dziecko)

Misja, filozofia, wizja.

Misja

Nasza misja – pomagamy rodzicom w wychowaniu dzieci i budowaniu świadomych więzi z nimi, ponieważ wierzymy, że wartości wyniesione z rodziny rozwijają charakter i osiągnięcia człowieka.

Nasza filozofia: Integrujemy wartości w życiu i biznesie przez pokolenia.

Nasza wizja – Mobilna baza wiedzy dla rodziców w zasięgu ręki.

Dlaczego rodzice mają dzisiaj problem?

Problem

Rodzina, jak wynika z deklaracji (raport CBOS 2013 „Normy i wartości”), stanowi niezmiennie podstawową wartość w naszym społeczeństwie, a szczęście rodzinne Polacy przedkładają nad wszelkie inne cele i dążenia. Niemniej jednak zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, a samo rozumienie rodziny nie jest już tak jednoznaczne jak kiedyś.

1.       Model rodziny się zmienia

Coraz częściej tworzymy rodziny, które są jednak inne od znanych dotąd, a jako rodzice występujemy w starych i w zupełnie nowych rolach, które są dużym wyzwaniem.

150427133027_4p_1_large

A dzieci?
Dzieci przecież czerpią wzorce od rodziców. Najsilniej oddziałuje na nie to, co dzieje się w domu rodzinnym, więc są one automatycznie obserwatorami bieżących zmian, co z kolei kształtuje ich postawy jako dorosłych.

2.      Nowoczesne technologie – eksplozja informacyjna

Wzrost tempa życia, pośpiech, mobilna praca, emigracja zarobkowa, portale społecznościowe to niektóre elementy zmian świata wokół nas, które na co dzień towarzyszą rodzinie.

Dodatkowo żyjemy w dobie globalizacji informacyjnej i rozwoju nowoczesnych technologii w wielu dziedzinach życia. Warto doceniać gigantyczne szanse jakie te zjawiska ze sobą niosą dla rodziny jednocześnie nie lekceważąc ich zagrożeń. To tylko narzędzia, z których można korzystać świadomie w celowy sposób lub bezkrytycznie traktować je jako najtańszą i szybko dostępną formę rozrywki –zamiast spaceru, jazdy na rowerze, kina czy innych wspólnych aktywności z dzieckiem.

P8pOJA2nw6SPgAAAABJRU5ErkJggg==

Źródło: Raport: „Rodzina, ach rodzina… Teczka trendów w rodzinie 4P/2015”, www.4prm.com

Osobowość dziecka kształtuje się od najwcześniejszych chwil pod wpływem trzech czynników: genetycznego (50%), środowiskowego (10%) oraz związanego z własną aktywnością podejmowaną w sposób celowy i wolny (40%), (Źródło: Sonja Lyubomirsky, „Wybierz szczęście”).

To jakie dziecko będzie, jakie postawy będzie przejawiać w największym stopniu na wczesnym etapie jego rozwoju zależy od rodziny. To rodzina poprzez bliskość, dbałość zapewnia realizację wszystkich podstawowych potrzeb dziecka od bezpieczeństwa i spokoju, przynależności aż po potrzebę rozwoju i samorealizacji.

3.      Brak czasu i harmonii między życiem zawodowym i prywatnym

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jest nie lada wyczynem. Znają to dobrze przede wszystkim mamy i czasem ojcowie, którzy lawirują między pracą, obowiązkami domowymi, zakupami, odrabianiem lekcji z dziećmi, wizytami u lekarza, organizowaniem urodzin, zajęć dodatkowych i logistyką. I to wszystko 7/24h. W natłoku tych spraw marginalne staje się budowanie relacji z dzieckiem. Zamiast wzajemnych rozmów i zabaw, śmiechu na pierwszy plan wysuwa się lista zadań, które z perspektywy czasu są kolokwialną „bieżączką”, a nie inwestycją w relację z własnym dzieckiem. Zachowujemy status quo, mamy pewien „standard życia”, który rzadko idzie w parze z „jakością życia”.

W sytuacji gdy zapracowani rodzice nie mają czasu dla swojego dziecka pojawia się jeszcze jeden ważny element. Rolę rodzica często przejmuje dziecięca opiekunka.

Dla dziecka to mało „mamy w mamie” i „taty w tacie”!
A konsekwencje mogą być bolesne gdy pewnego dnia dziecko powie: „Miałem/łam wszystko tylko nie Ciebie!”

Jak pracujemy z rodzicami
i jak im pomagamy?

Prqaca

Jako odpowiedź na pojawiające się problemy pojawił się trend Work/Family Enrichment (wzajemne wzbogacanie się pracy zawodowej i życia rodzinnego (gdy doświadczenia w roli rodzica poprawiają jakość życia w roli pracownika i odwrotnie)

GOEN proponuje szkolenia i warsztaty zgodnie z tym trendem rozwijając umiejętności z zakresu:

 • budowania relacji i trwałych więzi
 • wspierania prawidłowego rozwoju dziecka i rodzica
 • planowania i zarządzania sobą w czasie w rolach „pracownik” i „rodzic”
 • bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed współczesnymi zagrożeniami
 • komunikacji
 • współpracy
 • budowania pożądanych postaw u dziecka i poczucia własnej wartości
 • motywowania
 • budowania odpowiedzialności i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • odkrywania potencjału własnego i korelacji z potencjałem dziecka
 • strategii efektywnego uczenia się i rozwijania kreatywności
 • identyfikacji talentów i kreowania ścieżki kariery
 • aspektów prawnych rodzicielstwa
 • konsultacji specjalistów i terapeutów
 • parent coaching

O mnie.

O-mnie

Od wielu lat jestem trenerem biznesu, szkoleniowcem natomiast przede wszystkim rodzicem.

Jestem twórcą projektu GOEN, w którym pomagam rodzicom, którzy marzą o efektach swoich dzisiejszych działań w zdobyciu wiedzy i umiejętności jak wychować dzieci: samodzielne, mające poczucie własnej wartości, odważnie wchodzące w dorosłość. Inspiruję ich do tego aby stali się oni przyjacielem, trenerem i mentorem swojego dziecka na całe życie, aby budowali trwałe relacje już dziś i pielęgnowali je jak dziecko będzie dorosłe i samo decydowało o własnym życiu.

Jestem również rodzicem i tak jak Ty, cały czas poszukuję odpowiedzi na wiele pytań związanych z wychowaniem moich dzieci.

Moja życiowa dewiza mówi, że „człowiek uczy się przez całe życie”, a dzięki własnemu rozwojowi, może także wpływać na otoczenie i pomagać innym. Stąd wziął się pomysł, który przerodził się w życiową misję: edukację rodziców, którzy chcą budować z dziećmi solidne relacje i osiągać lepsze efekty w ich wychowaniu, niezależnie od wieku i etapu ich i swojego rozwoju.

Bogna Gąsiorowska